Co to jest employer branding?

Employer branding można najprościej określić, jako działania służące budowaniu marki pracodawcy. Działania te można podzielić na dwie grupy:

 • skierowane do aktualnych pracowników - noszące miano employer brandingu wewnętrznego;
 • skierowane do kandydatów - nazywane employer brandingiem zewnętrznym.

Na employer branding wewnętrznych składają się działania wspierające kulturę organizacyjną danej firmy. Zatem wszystkie te, które dbają o dobrą atmosferę, przyjazne miejsce pracy, poczucie przynależności do organizacji. Mogą to być np.:

 • eventy;
 • konkursy;
 • spotkania zespołu te służące integracji, ale i wymianie wiedzy czy doświadczeń;
 • onboarding i offboarding;
 • wspieranie ambasadorów oraz pasji pracowników;
 • otwarta komunikacja stosowana we wszystkich wykorzystywanych narzędziach tj. newsletterach, blogach, biuletynach.

Employer branding zewnętrzny skoncentrowany jest na działaniach około rekrutacyjnych. Ma w interesujący, wyróżniający sposób przedstawiać prawdziwe walory pracy w firmie, spójne z jej wartościami, poprzez:

 • udział w targach i konferencjach;
 • organizację wydarzeń dla potencjalnych kandydatów lub wspieranie takich inicjatyw;
 • tworzenie jakościowych treści np. na zakładce kariery, ogłoszeniach o pracę, materiałach promujących pracodawcę;
 • organizację dni otwartych, programów stażowych i rozwojowych dla potencjalnych pracowników;
 • wsparcie inicjatyw zewnętrznych.