2022-08-09

Do lektury Candidate experience. Jeszcze kandydat czy już klient? Mai Gojtowskiej zabierałam się długo. Wcześniej zrobiłam research wrażeń czytelniczych, chyba po to, aby znaleźć n-ty powód do jej przeczytania. No i kiedy klamka zapadała, a książka została przeczytana, czas na moje wrażenia.

Ostatnie artykuły

2022-07-24
2022-07-07
2022-06-12
2022-06-02
2022-05-17
2022-03-31
2022-03-18
2022-03-08
2022-02-15
2022-02-02