Jakie są cele employer brandingu?

Employer branding wspiera pośrednio i bezpośrednio cele organizacji. W zależności od horyzontu czasowego mogą to być cele krótko i długoterminowe. Wszystko zależy od sytuacji w jakiej znajduje się organizacja. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • wzrost liczby jakościowych aplikacji;
  • obniżenie fluktuacji;
  • wzrost rozpoznawalności firmy, jako pracodawcy, jego popularności;
  • wsparcie w budowaniu kultury organizacyjnej;
  • pozyskanie lub utrzymanie statusu pracodawcy z wyboru;
  • wzrost zaangażowania i zadowolenia wśród pracowników;
  • wsparcie w utrzymaniu i rozwoju talentów.

Ważne jest, aby cele eb-owe współgrały z celami firmy i wspierały ich osiągnięcie. Tylko dzięki dobrze określonym celom działania employer brandingowe będą miały wartość biznesową.