Jakie są korzyści z employer brandingu?

Employer branding przekłada się na wymierne korzyści dla organizacji. Pozwala na kształtowanie przyjaznego miejsca pracy, co przekłada się na osiąganie celów biznesowych. Wspiera zarządzanie talentami, zmniejsza rotację i pomaga pozyskiwać lepiej dopasowanych pracowników. Prowadzony zgodnie z wypracowaną strategią eb umacnia więzi między pracownikami i ułatwia komunikację. Korzyści z prowadzonych działań employer brandingowych są widoczne wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Można zakwalifikować je do trzech grup:

  • korzyści biznesowe;
  • korzyści rekrutacyjne;
  • korzyści związane z fluktuacją.