Powerful. Kulturalnie zorganizowani

Długo zbierałam się do przeczytania książki „Powerful. Jak zbudować kulturę wolności i odpowiedzialności”. Dużo o niej słyszałam i bardzo nie chciałam mieć jej za sobą. Bałam się, że po jej lekturze długo nie sięgnę po żadną pozycję dotyczącą kultury organizacyjnej, bo ta zwyczajnie zmiażdży konkurencję. Czy tak się stało?

Kim jest Patty?

Patty McCord przez 14 lat pełniła rolę Chief Talent Officer w Netflix. Kształtowała i wspierała kulturę organizacyjną opartą na wolności pracowników i ich poczuciu odpowiedzialności. Wdrożyła szereg rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom zespołu. Oczami wyobraźni widzę Patty jako skoncentrowaną na pogodzeniu celów biznesowych z rozwojem DNA Netflix osobę. Lubiącą ludzi, słuchającą, motywującą, ale też nieugiętą, stanowczą, bezkompromisową. Osobę niebojącą się eksperymentować, burzyć stereotypy i rezygnować z niedziałających zasad. Kogoś, kto doskonale wie, że przynależność do firmy to początek podsycania zaangażowania pracowników, które przekłada się na wyjątkowe efekty.

Fundamenty

W Netflix, podobnie jak w każdej firmie, niepisane zasady funkcjonowania w poszczególnych działach różniły się od siebie. To naturalne, że za sprawą członków zespołu dany dział ma swoją unikatową specyfikę. Te artefakty są dopełnieniem fundamentów kultury, jakie panowały w Netflix. Oto one:

  • Komunikacja – otwarta, ciągła i jasna dla wszystkich pracowników. Poruszająca tematy aktualne, informacje o celach i wyzwaniach, porażkach i sukcesach.
  • Szczerość – każdy pracownik powinien komunikować się z innymi w szczery i bezpośredni sposób, najlepiej osobiście i bez ociągania się.
  • Fakty – dyskusje powinny być prowadzone w oparciu o rzetelne fakty.
  • Intencje – działania pracowników powinny być oparte o najlepsze intencje względem firmy i jej klientów, a nie chęć posiadania racji.
  • Umiejętności – zespół powinien składać się z utalentowanych, doświadczonych osób, które wspierają rozwój biznesu dzięki swoim unikalnym umiejętnościom.

Motywacyjny high level

Aby motywacja do pracy utrzymywała się na stałym, wysokim poziomie ważne jest zrozumienie, że wszyscy pracownicy tak samo potrzebują wiedzieć, dokąd zmierza ich firma, z jakimi problemami się boryka. Dzięki temu każdy z zespołu może realnie wspomóc jej rozwój, wychodzić z inicjatywą. Ta współodpowiedzialność stanowi nadrzędną motywację. Jednak tylko wtedy, kiedy działania jednostki są zauważane i wdrażane. Daje to przykład dla innych, że każdy ma swój udział w kształtowaniu przyszłości firmy. Zatrudnieni pracownicy, wyposażeni w doświadczenie i umiejętności, mogą kreatywnie wspierać rozwój nie tylko swojego obszaru, ale też innych, jeśli posiadają chęć i nic ich nie ogranicza. Takim ograniczeniem mogą być bezwartościowe procedury czy zasady, które zamiast pielęgnować odpowiedzialność, ograniczają ją. Eksperymentowanie i testowanie nowych rozwiązań daje nowe doświadczenia, a one pozwalają celniej podejmować decyzje. Jak dla mnie to bardzo motywująca perspektywa.

Prawda w oczy nie kole

Transparentna komunikacja to klucz do sukcesu biznesu Netflix. Stosowanie i oczekiwanie szczerego feedbacku ma wielką wartość dla każdej ze stron. Jak się rozwijać we właściwym kierunku, jeśli nie wiemy, że jest właściwy? Rozmowy w cztery oczy albo w większych grupach stanowiły rytuał w Netflix. Gotowość na konstruktywną krytykę była warunkiem koniecznym, wiedzieli o tym wszyscy nowozatrudnieni pracownicy. Budowanie kultury opartej o szczerość, zrozumienie innego punktu widzenia przysporzyło firmie wiernych klientów i pracowników. Wsłuchiwanie się w potrzeby i odpowiadanie na nie to wyższy poziom prowadzenia biznesu. Netflix nie raz dzięki zebraniu danych od swoich klientów pokierował swoim rozwojem inaczej, niż pierwotnie planował. Zmiana kierunku działania czy własnego zdania na podstawie dostarczonych danych nie jest oznaką porażki, a podążaniem za sprawdzoną opinią.

Jutro jest dziś

Zbudowanie Netflix to suma wielu zdarzeń, porażek i sukcesów. Jedno jest pewne: za tym wszystkim stoją ludzie. Wszyscy tak samo ważni, transparentnie mówiący o swoich obawach i propozycjach rozwiązania. Ludzie, którzy sposobem myślenia pasowali do rosnącego biznesu. Ale też zasilali grono wyjątkowo utalentowanych i doświadczonych osób. Rozwijający się biznes nie może pozwolić sobie na brak profesjonalistów. Posiadanie słabych ludzi, którzy nie uczą się nowych rzeczy, nie są elastyczni i nie podążają za wizją firmy, spowalnia ją. Dlatego dołączanie do firmy nowych, mocnych zawodników, a rozstawanie się z tymi, którzy nie nadążają, jest poniekąd naturalne. Przyszłość nie zaczeka, ona zaczyna się dziś.

Najważniejsi są ludzie

Nie ma wielkich biznesów bez ludzi. Suma ich umiejętności, cech charakteru, wyraźnej roli liderów i wizji firmy stanowi mieszankę gwarantującą sukces. Właściwie skomponowany zespół specjalistów potrafi wynieść firmę na wyżyny. Wysokie kompetencje, jakość pracy, inicjatywa i odwaga w działaniu oraz umiejętność rozwiązywania problemów to tylko niektóre z listy must have nowych członków zespołu Netflix. Aby zrekrutować najlepszego fachowca, rekruter musi znać biznes, dla którego pracuje, jego cele, wyzwania i specyfikę. Dzięki temu jest w stanie ocenić, czy kandydat pasuje do firmy pod każdym względem. Jeśli masz takiego kandydata, nie pozwól mu odejść przez zbyt niską propozycję wynagrodzenia czy brak wiedzy o firmie. Doceniaj dopasowanie do kultury organizacyjnej.

W książce, poza silnym podparciem merytorycznym filarów kultury Netflix, znajdziesz też mnóstwo przykładów. Często trudnych lub nieoczywistych. Każdy z nich wskazuje na to, jak ważne jest nadanie ludziom sprawczości. Po to, aby czuli, że ich praca, decyzje, błędy i sukcesy bezpośrednio przekładają się na przyszłość firmy. Nie ograniczaj bez potrzeby kreatywności pracowników, ułatwiaj i wspieraj ich w codziennej pracy. Zbuduj kulturę wolności i odpowiedzialności. No i przeczytaj tę książkę, niech na chwilę zmiażdży inne pozycje o kulturze organizacyjnej.