Strategia bez pomyłek. Przygotowanie

Budowanie strategii employer brandingowej jest procesem złożonym. Każdy element, który składa się na finalny dokument, musi być zrealizowany z dużą starannością i koncentracją na wyznaczonym celu. Tu nie ma miejsca na przypadkowe elementy. Aby ich uniknąć, dobrze jest podzielić pracę na etapy. Jak? O tym napiszę w nowej serii tekstów: strategia bez pomyłek. A oto pierwszy z nich.

Szybcy i wściekli

Wobec wszelakich strategii, czy to marketingowych, czy sprzedażowych, czy opisywanych tu EB-owych, oczekiwania nigdy nie są małe. Bo któż by nie chciał mieć określonego kierunku działania w tempie ekspresowym, za małe pieniądze i do tego przy udziale najlepiej jednej osoby. Wykluczając angażowanie osób trzecich, bo po co zawracać głowę pracownikom bez powodu. Kiedy zdarzy ci się usłyszeć takie wytyczne, od razu zapytaj: co jest celem tej strategii? Po co ma być stworzona, komu ma służyć, skoro wszystkie najważniejsze elementy mają być albo pominięte, albo potraktowane po macoszemu. Nie da się stworzyć dobrej strategii, na miarę potrzeb, bez zaangażowania określonych zasobów i to już od momentu planowania.

Na co komu dziś niepotrzebne fazy

Tworzenie strategii employer brandingowej trwa i kosztuje. Dlatego osobiście polecam dobrze zaplanować jej realizację. Pomóc w tym może podzielenie zadań na trzy fazy:

 • przygotowania/planowania,
 • realizacji,
 • podsumowania/spisania strategii.

Po ww. fazach następuje egzekucja przyjętej strategii, czyli wdrożenie. Patrząc jeszcze dalej, zmierzenie jej skuteczności i ewaluacja działań. Jestem wielką zwolenniczką dzielenia „dużych” zadań na mniejsze, dzięki czemu całość może być zrealizowana z większą uważnością. Łatwiej jest kontrolować postępy, rozwiązywać pojawiające się problemy i dostosowywać harmonogram do tempa pracy.

Zanim zaczniesz

Dobre przygotowanie do tworzenia strategii jest tak samo ważne, jak jej realizacja czy wdrożenie. Mało która firma poświęca tej fazie wystarczająco dużo uwagi. Wynika to głównie z ograniczonego czasu i obawy o budżet. Tymczasem faza ta wcale nie musi trwać bardzo długo i co ważne nie generuje prawie żadnych kosztów. Wszystko zależy od rozmachu strategii. Im bardziej jest ona złożona, tym więcej czasu należy poświęcić każdej fazie, w tym tej. Z mojego doświadczenia wynika, że przygotowanie trwa od tygodnia do miesiąca. W zależności od tego, ile osób włączonych jest w pracę na wczesnym etapie, co też powinno być określone właśnie w fazie przygotowawczej.

Before party

Jako wielka miłośniczka planów, tabel i określonego porządku realizacji prac, proponuję spisywać wszystko, co dotyczy strategii, zaczynając od fazy planowania. Odpowiedz na poniższe pytania najbardziej szczegółowo jak się da.

Cel

 1. Jaki cel ma spełniać strategia EB? Określ go dobrze, z grupą projektową, wykorzystując model SMART.

  • Specific – czy cel jest konkretny, dobrze zdefiniowany, nie podlega interpretacji?
  • Measurable – czy cel jest mierzalny? Jak go zmierzysz?
  • Agreed – czy wszyscy interesariusze są zgodni co do celów strategii?
  • Realistic – czy założenia są realistyczne, możliwe do osiągnięcia w ramach sytuacji, w jakiej się znajdujesz?
  • Time bound – czy określiłeś dokładne terminy?
 2. Czemu służyć ma strategia?
 3. Jaka jest grupa docelowa?

Grupa projektowa

 1. Kto będzie pracował nad strategią employer brandingową? Wymień interesariuszy z imienia i nazwiska.
 2. Kto będzie pełnił rolę koordynatora projektu?
 3. Jakie osoby z innych działów firmy powinny być włączone w prace nad strategią? Dlaczego one? Co wniosą do tego projektu?
 4. Jaki jest podział odpowiedzialności poszczególnych członków grupy projektowej?
 5. Jak grupa projektowa będzie się ze sobą kontaktować? Jakich narzędzi będziecie używać w codziennej pracy nad strategią?
 6. Jak często będziecie się spotykać? Gdzie?

Współpraca zewnętrzna

 1. Czy będziesz współpracował z agencją zewnętrzną lub konsultantem? Jaki będzie zakres współpracy? Na jakich zasadach będzie ona oparta?
 2. Czy wybrałeś już agencję/konsultanta? Jeśli nie:

  • spisz listę agencji/konsultantów, których chcesz zaprosić do przetargu,
  • przygotuj brief dla agencji/konsultanta wskazujący zakres współpracy, cele strategii i termin realizacji. O tym więcej napisałam poniżej w elementach strategii,
  • przeanalizuj nadesłane propozycje pod każdym kątem: zakresu, terminów, kosztów.
 3. Jaki będzie koszt współpracy zewnętrznej? Co będzie uwzględniał? Jak będziesz się rozliczać się z agencją/konsultantem?
 4. Współpracując z podmiotem zewnętrznym, uzupełnij odpowiedzi na pytania dotyczące grupy projektowej o członków agencji/konsultanta. Będą stanowić bowiem część zespołu.

Elementy strategii

 1. Jakie elementy ma zawierać dokument strategiczny? Co chcesz konkretnie wypracować? Chcesz określić EVP (Employee Value Proposition)? Określić sposób komunikacji także tej wizualnej?
 2. Co ma być efektem strategii? Planujesz kampanię employer brandingową? Rekrutacyjną?
 3. Jakie dokumenty, materiały firmowe powinny być uwzględnione w strategii EB? Posiadasz strategię firmy, marketingu czy komunikacji? Dysponujesz badaniami wewnętrznymi, w których brali udział pracownicy, które mogą się przydać?

Harmonogram prac – spisanie ustaleń i osadzenie ich w czasie

 1. Określ etapy prac nad strategią, jakie one są i ile trwają;
 2. Zapisz w harmonogramie poszczególne elementy prac i wskaż terminy;
 3. Przeanalizuj stworzony harmonogram i zaakceptuj go z grupą projektową;
 4. Przyporządkuj do zadań konkretne osoby z imienia i nazwiska.

Just do it!

Jak widzisz, przygotowanie do budowania strategii posiada wiele elementów i pytań, na które warto odpowiedzieć. Po co? Aby lepiej budować. Im precyzyjniej określisz wymagania, cele, terminy i sposób działania, tym lepszy będzie efekt końcowy. Dobre przygotowanie może dostarczyć ci wielu cennych spostrzeżeń, zmienić twój harmonogram prac, odpowiednio go skrócić albo wydłużyć. Może zmienić skład grupy projektowej, a nawet zakres prac. Dlatego nie pomijaj tego etapu, to fundament strategii, strategii bez pomyłek.